วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่างวันที่ 23-3 เดือน กรกฎาคม สิงหาคม  .. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้และระดับความสามารถของนักเรียน

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา                    ดิฉันได้สังเกตนักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองสอนและชั้นเรียนอื่นพบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถอ่านและเขียนได้

-                   แนวทางแก้ไข        ครูถามถึงสาเหตุและที่มาของการที่นักเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้จากนั้นครูทำการแก้ปัญหาโดยนำเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนในชั้นเรียนของตนเองมาฝึกอ่านและเขียนในชั่วโมงที่นักเรียนว่าง

-                    สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น