วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 29  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

วันนี้ทางโรงเรียนชุมชนใหม่ไม่มีการเรียนการสอนเช่นเดียวกันเนื่องจากไปทำการแข่งกีฬาเครือข่ายที่โรงเรียนสองแพรก สำหรับภาคเช้านั้นจะเป็นการแข่งวิ่ง ทุ่มน้ำหนักและกระโดดไกลหลังจากแข่งเสร็จนักกีฬาก็จะมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับภาคบ่ายนั้นมีการชิงรายการกีฬาต่างๆและมีการแข่งวิ่งของประชาชนร่มด้วย หลังจากแข่งขันเสร็จทุกรายการแล้วโรงเรียนต่างๆก็จะไปรวมตัวกันที่สนามใหญ่เพื่อทำการประกาศถ้วยรางวัลต่างๆพร้อมทั้งประธานก็จะมาทำพิธีปิดด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 28  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

วันนี้ทางโรงเรียนชุมชนใหม่ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากไปทำการแข่งกีฬาเครือข่ายที่โรงเรียนสองแพรก สำหรับภาคเช้านั้นจะเป็นการเดินขบวนพาเหรดและแข่งวิ่งของนักเรียนในแต่ช่วงอายุ ในภาคบ่ายก็จะทำการแข่งรายการวิ่งต่อจากภาคเช้าโดยจะทำการแข่งขันไปจนกระทั่งเวลา 16.00 . นักกีฬาทุกคนต่างก็แยกย้ายเดินทางกลับบ้าน

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 27  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และห้องสมุด  จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน หลังจากนั้นก็ไปคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา สำหรับภาคบ่ายนั้นทางโรงเรียนได้เรียกนักเรียนมาประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและกำหนดการในวันแข่งกีฬาหลังจากประชุมเสร็จนักเรียนก็ทำการซ้อมเดินพาเหรดหลังจากเดินพาเหรดเสร็จคณะครูก็ได้ปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาเนื่องจากให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน และเพื่อให้นักเรียนที่เดินพาเหรดและต้องแต่งตัวนั้นได้จัดความพร้อมของตนเองในเรื่องของเครื่องแต่งกายด้วย

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนและไปคุมการซ้อมกีฬาของน้องอนุบาล และไปนั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน สำหรับในภาคบ่ายนั้นดิฉันได้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดใบเสร็จของนักเรียนแล้วก็ไปคุมการซ้อมเดนพาเหรดของนักเรียน

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 25  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และห้องสมุด  จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนวันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกของตอนเช้าแต่เนื่องจากคาบแรกของตอนเช้านักเรียนส่วนใหญ่ต้องซ้อมกีฬาจึงไม่มีการเรียนการสอนในคาบแรกดิฉันจึงไปคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนแทน สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 วันนี้ให้นักเรียนทำงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จเพราะนักเรียนที่เป็นนักกีฬาส่วนใหญ่จะไม่นำหนังสือมาเรียนจึงต้องให้ทำกิจกรรมอื่นแทนการสอนเนื้อหา หลังจากสอนเสร็จดิฉันและเพื่อนได้ไปช่วยทำงานให้หัวหน้าครูฝ่ายวิชาการ หลังจากนั้นก็ไปคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

         เมื่อมาถึงโรงเรียนดิฉันก็ไปเซ็นต์ชื่อแล้วไปเดินสำรวจการทำความสะอาดของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ หลังจากนั้นก็มาคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนแล้วไปคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา สำหรับภาคบ่ายนั้นมีการประชุมผู้ปกครอง และคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 20  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และห้องสมุด  จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน และไปคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ในคาบแรกของภาคเช้าไม่มีการเรียนการสอนเพราะนักเรียนจะซ้อมกีฬา หลังจากซ้อมกีฬาเสร็จก็ทำการเรียนการสอนตามปกติ ในภาคบ่ายนักเรียนทุกคนจะมาซ้อมเดินพาเรดและซ้อมกีฬาที่สนามใหญ่ดังนั้นจึงไม่มีการเรียนการสอนในภาคบ่าย

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 20  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และห้องสมุด  จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน และไปคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ในภาคเช้าไม่มีการเรียนการสอนเพราะนักเรียนจะต้องซ้อมและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเดินพาเรดรวมทั้งนักกีฬาทุกคนก็ต้องซ้อมกีฬาเนื่องจากเหลือไม่กี่วันก็จะถึงวันแข่งกีฬาเครือข่ายแล้ว สำหรับช่วงบ่ายนั้นก็เรียนตามปกติแต่ร่นเวลาเรียนเหมือนทุกวัน ในภาคบ่ายดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นวิชาเสริมหลังจากสอนเสร็จก็ไปคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนระดับประถม

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนและไปคุมการซ้อมกีฬาของน้องอนุบาล หลังจากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากนั้นก็มานั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 18  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนวันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกของตอนเช้าวันนี้ดิฉันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับประเทศอาเซียนซึ่งนักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้วจึงทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ทำแบบฝึกได้ถูกต้อง หลังจากสอนคาบแรกเสร็จดิฉันก็ช่วยไปสอนแทนครูสุนทรีในรายวิชาภาษาไทย หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ไปนั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและรับประทานอาหารเที่ยง ในภาคบ่ายดิฉันสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้สอนเรื่อง There is/there are หลังจากนั้นก็ไปช่วยพี่จอซึ่งทำงานฝ่ายการล่าลายเซ็นเพื่อให้เซ็นรับทราบการประชุมด่วนในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งของวันนี้ หลังจากได้ลายเซ็นครบทุกคนแล้วก็ไปทำกรคุมกีฬาที่สนามใหญ่กับครูพี่เลี้ยงช่วงชั้นหลังจากเด็กนักเรียนซ้อมกีฬาเสร็จดิฉันได้เข้าร่มการประชุมกับคณะครูโรงเรียนชุมชนใหม่

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

           
          วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
หลังจากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งดิฉันเป็นครูประจำชั้นหลังจากนั้นก็ไปช่วยสอนแทนครูธวัชชัยในรายวิชาคณิตศาสตร์พอถึงคาบที่สองดิฉันก็สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและตรวจงานนักเรียนในช่วงบ่ายดิฉันและเพื่อนก็ได้ไปคุมการฝึกซ้อมกีฬาและทำการคักเลือกนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันต่อไป


           
         

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555

          วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่รับผิดชอบเขตหน้าอาคาร 3  และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนคาบแรกสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Asean เนื่องจากต้องการเน้นย้ำนักเรียนหลังสอนเสร็จก็มานั่งตกแต่งห้องเรียนและไปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน หลังจากนั้นก็เข้าประชุมกับครูพี่เลี้ยง หัวหน้าและรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อ
ไปตรวจสอบความก้าวหน้าของสมุด ปพ ของแต่ละคน หลังจากประชุมเสร็จดิฉันและเพื่อนได้ไปร่วมศึกษาโบราณสถานตุมปังเนื่องจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการต้องการพาเด็กไปเรียนรู้นอกชั้นเรียนจึงชวนนักศึกษาฝึกสอนที่ไม่มีคาบสอนในช่วงบ่ายไปร่วมกับนักเรียนด้วยหลังจากกลับมาจากโบราณสถานแล้วดิฉันและเพื่อนก็ไปคุมการซ้อมกีฬาและการการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียน

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 13  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และห้องสมุด  จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน หลังจากนั้นก็ไปสังเกตการณ์สอนของเพื่อนในหลักสูตรเดียวกันหลังจากสังเกตเพื่อนเสร็จดิฉันก็ไปนั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน            ในช่วงบ่ายดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นวิชาเสริมวันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Classroom language เนื่องจากจำเป็นและนักเรียนก็ต้องใช้ในห้องเรียนเกือบทุกวันดังนั้นดิฉันจึงเลือกสอนประโยคที่สำคัญและจำป็นเร่งด่วนสำหรับนักเรียนหลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ได้ไปนั่งพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงประจำชั้นและไปคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนระดับประถมศึกษาและไปคุมการเข้าแถวกลับของนักเรียน

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วัน จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 

วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนดิฉันก็ไปเซ็นชื่อและไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน หลังจากนักเรียนเข้าห้องเรียนของตนเองแล้วดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้สอนเรื่องกฎการเปลี่ยนคำนาเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ต่อจากเมื่อวานเมื่อสอนเสร็จก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็มานั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและไปสังเกตการสอนของเพื่อนจนกระทั่งถึงเวลาพักเที่ยง ในช่วงบ่ายดิฉันมานั่งทำสื่อการสอนและใบความรู้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 หลังจากนั้นก็ไปทำกิจกรรมชุมนุมและคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจนกระทั่งนักเรียนเข้าแถวและแยกย้ายกลับบ้าน

          
             

บันทึการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 11  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และห้องสมุด  จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนวันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกของตอนเช้าวันนี้ดิฉันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วาดรูปธงอาเซียนและระบายสีตกแต่งให้สวยงามเพื่อนำผลงานของนักเรียนที่ทำได้สวยมาจัดโชว์ติดบอร์ดไว้หน้าชั้นเรียน หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็มาจัดทำตารางเวรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในช่วงบ่ายดิฉันมีสอนในคาบแรก เป็นคาบสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง พหูพจน์ หลังจากสอนเสร็จก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและส่งในคาบเรียนหลังจากสอนชั้นนี้เสร็จดิฉันก็กลับมาตรวจงานที่ห้องพักครูและไปช่วยตกแต่งห้องชั้นป . 5 ซึ่งเป็นห้องที่ดิฉันเป็นครูประจำชั้นหลังจากนั้นก็มาช่วยคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆจนกระทั่งนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

           
          วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 .3 และป.6 และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้หลังจากเข้าแถวเสร็จนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและคณะครูที่มีสอนในช่วงเช้าได้ไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่มกับ อบต. ไทยบุรี
ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีที่ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนชุมชนใหม่ก็จะจัดให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทุกครั้ง หลังจากกลับจากการไปปลูกต้นไม้ดิฉันก็มานั่งทำงานจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปนั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุด

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555

          วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้หลังจากเข้าแถวเสร็จนักเรียนและคณะครูทุกท่านจะไปรวมตัวกันที่โรงอาหาร
เพื่อทำพิธีไหว้ครูดังนั้นวันนี้ในภาคเช้าจะไม่มีการเรียนการสอน ดิฉันจึงไปช่วยคณะครูคุมนักเรียน หลังจากกิจกรรมไหว้ครูเสร็จสิ้นลง ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานโรงเรียนคนใหม่ขึ้น ซึ่งประธานโรงเรียนปีนี้เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากเลือกตั้งเสร็จครูฝ่ายปกครองก็ทำการประกาศผลและประกาศรางวัลสำหรับการจัดพานในพิธีไหว้ครู หลังจากนั้นนักเรียนก็พักรับประทานอาหารกลางวัน          ในภาคบ่ายดิฉันนั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน และจัดทำสื่อการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 5  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักแลไปดูและนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำและห้องสมุด ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนวันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกของตอนเช้าวันนี้ดิฉันให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบเก็บคะแนนเกี่ยวกับเรื่อง parts of body และ verb to have หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ไปนั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุด      ในภาคบ่ายดิฉันนำงานของนักเรียนมาตรวจและนั่งพูดคุยกับนักเรียนชั้นต่างๆเนื่องจากวันนี้ฝนตกนักเรียนจึงทำการซ้อมกีฬาไม่ได้ทางโรงเรียนจึงปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

วันนี้ก็ครบ 3 สัปดาห์ของการมาฝึกสอนที่โรงเรียนชุมชนใหม่ วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนดิฉันก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมกิจกรรมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และกิจกรรมหน้าเสาธงจากนั้นก็ไปปริ้นงานและถ่ายเอกสารงานที่จะให้นักเรียนทำที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ  เวลา 09.30 น.เป็นเวลาสอนของคาบที่สองดิฉันจึงพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปเรียนที่ห้องเรียนธรรมชาติเพราะวันนี้ห้องหมวดอังกฤษไม่ว่าง วันนี้ดิฉันให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และทบทวนคำศัพท์เพื่อสอบเก็บคะแนนในคาบหน้า หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เข้าไปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและรับประทานอาหารกลางวันหลังจานั้นก็นำงานไปให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2