วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันมีสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำใบงานให้เสร็จและส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งออกข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และบันทึกการปฏิบัติงานสอน สำหรับภาคบ่ายนั้นนักศึกษาฝึกสอนทุกคนจะไม่มีคาบสอนจึงไปช่วยคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาปีสามหลักสูตรสาธารณสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้นักเรียน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันมีสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำใบงานให้เสร็จและส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งออกข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และบันทึกการปฏิบัติงานสอน สำหรับภาคบ่ายนั้นนักศึกษาฝึกสอนทุกคนจะไม่มีคาบสอนจึงไปช่วยคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาปีสามหลักสูตรสาธารณสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี  ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันมีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ให้นักเรียนทำงานที่ทำค้างไว้เมื่อวานให้เสร็จ หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งออกข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ  ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันและเพื่อนต่างเอกอีกสองคนไม่มีคาบสอนจึงมาช่วยกันเรียงเอกสารและเย็บเล่มเป็นชุดให้กับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันเข้าไปสอนแทนรายวิชาวิทยาศาสตร์และสอนต่อในรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมที่ดิฉันเป็นคนสอนเองวันนี้ให้นักเรียนประดิษฐ์การ์ดและทำใบงานเมื่อสอนเสร็จดิฉันและเพื่อนต่างเอกได้ขออนุญาตครูเพิ่มศักดิ์ซึ่งทำหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อจะไปดูการแข่งขันกีฬาอำเภอของนักเรียนเนื่องจากวันนี้เป็นวันชิงชนะเลิศ

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อถึงชั่วโมงแรกของภาคเช้าดิฉันก็ไปช่วยดุแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากครูหลายท่านไม่อยู่พาเด็กนักเรียนไปแข่งกีฬาอำเภอวันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนเนื่องจากโรงเรียนทำการหยุดให้กับนักเรียนระดับมัธยมเพราส่วนใหญ่ต้องไปแข่งขันกีฬา ในภาคบ่ายก็เช่นเดียวกันต้องคุมนักเรียนที่อยู่อาคาร 3 ร่วมกับเพื่อนต่างเอก

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ทางโรงเรียนไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากไปทำการแข่งขันกีฬาอำเภอในภาคเช้าดิฉันได้ไปคุมการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปเดินขบวนร่วมกันเป็นเครือข่ายพานทองไทย ส่วนภาคบ่ายนั้นก็มาช่วยคุมกองเชียร์ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาที่ไปฝึกสอนโรงเรียนใกล้เคียงแต่มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายพานทองไทย

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ดิฉันเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเนื่องจาก สมศ จะมาตรวจโรงเรียนและทำการประเมินรอบที่สามเป็นวันที่สอง เมื่อไปถึงก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยคุมการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนในภาคเช้าดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อถึงเวลาดิฉันก็ทำการสอนซึ่งวันนี้อาจจะไม่สอนอะไรมากเนื่องจากเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ต้องซ้อมกีฬาและประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าจึงเหลือนักเรียนไม่กี่คน หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ไปนั่งตรวจงานนักเรียนสำหรับภาคบ่ายนั้นได้เข้าไปช่วยสอนแทนรายวิชาภาษาไทยเนื่องครูประจำวิชาต้องพานักเรียนไปซ้อมกีฬาตามเครือข่ายในช่วงเย็นเมื่อโรงเรียนเลิกแล้วคณะครู กรรมการ สมศ และนักศึกษาฝึกสอนทุกคนก็ได้ไปกินเลี้ยงร่วกัน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 12  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ดิฉันเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเนื่องจาก สมศ จะมาตรวจโรงเรียนและทำการประเมินรอบที่สามเป็นวันที่สอง เมื่อไปถึงก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยคุมการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน ในช่วงเช้าดิฉันมีสอนในคาบแรกวันนี้ทบทวนเรื่องที่สอนในคาบที่แล้วและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากนั้นก็ช่วยสอนต่อในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยเนื่องจากครูประจำวิชาไม่อยู่ติดธุระพานักกีฬาไปซ้อมกีฬาที่โรงเรียนบ้านสองแพรก ในภาคบ่ายนั้นดิฉันก็ไปช่วยคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ไม่อยู่เช่นเดียวกัน

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 11  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ดิฉันเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเนื่องจาก สมศ จะมาตรวจโรงเรียนและทำการประเมินรอบที่สาม เมื่อไปถึงก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยคุมการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน ในช่วงเช้าดิฉันไม่มีคาบสอนจึงไปช่วยดูแลน้องอนุบาลเนื่องจากครูทุกท่านต้องเข้าประชุมกับคณะกรรมการที่มาตรวจโรงเรียนสำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันได้สอนแทนครูไพจิตในรายวิชาวิทยาศาสตร์และสอนต่อวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งตรวจใบงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียนรวมทั้งประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจำนวน 50 คนไปทำการเดินพาเหรดกีฬาอำเภอในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 10  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยจัดและคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกเมื่อถึงเวลาดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  หลังจากสอนคาบแรกเสร็จดิฉันก็ไปตกแต่งและจัดห้องเรียนรวมทั้งคุมการทำความสะอาดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับภาคบ่ายนั้นได้ไปช่วยครูพี่เลี้ยงตกแต่งห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และจัดบอร์ดหน้าห้องวิชาการจนกระทั่งถึงสี่โมงเย็นกว่าจากนั้นก็ไปช่วยครูจีราภรณ์จัดห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 9  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยจัดและคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกเมื่อถึงเวลาดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  หลังจากสอนคาบแรกเสร็จดิฉันก็ช่วยสอนนักเรียนต่อจนถึงคาบสุดท้ายของภาคเช้าเนื่องจากครูผู้สอนในบางรายวิชาติดธุระต้องพานักเรียนบางส่วนไปคัดตัวเพื่อเป็นนักกีฬาตัวจริงไปแข่งกีฬารับอำเภอ สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งในคาบหลังจากนั้นก็ไปตกแต่งและจัดห้องเรียนรวมทั้งคุมการทำความสะอาดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 6  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

   วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสามและรอบบริเวณโรงอาหาร หลังจากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน   เมื่อถึงคาบที่สองดิฉันก็สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันนี้ให้นักเรียนทำ mind map เรื่อง nationalities โดยให้นักเรียนทำส่งในห้องหลังจากสอนเสร็จก็ไปช่วยเพื่อนคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับภาคบ่ายนั้นได้นั่งตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อทำการจักบอร์ดต่อไปและบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

         วันพฤหัสบดี ที่ 5  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

   วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสามและรอบบริเวณโรงอาหาร หลังจากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ในคาบแรกของภาคเช้าดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากสอนคาบแรกเสร็จก็อยู่คุมนักเรียนชั้นนี้ต่อเนื่องจากครูหลายท่านที่สอนนักเรียนอาคารนี้ไม่อยู่ติดธุระพานักกีฬาไปคัดตัวที่โรงเรียนบ้านสองแพรก ดิฉันจึงให้นักเรียนไปเอาตะกร้าหนังสือที่ห้องสมุดแล้วหีนักเรียนอ่านหนังและบันทึกการอ่านเนื่องจากก่อนหน้านี้นักเรียนส่วนใหญ่ต้องซ้อมกีฬาจึงไม่ได้อ่านและไม่ได้ทำการบันทึกการอ่าน สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันนั่งทำแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนทำในคาบเรียนต่อไปและบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

         วันพุธ ที่ 4  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

   วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และคุมกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมกายบริหารเนื่องจากวันนี้ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนแต่งชุดพละกันทั้งโรง  ในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันไม่มีสอน จึงจัดการสมุดบันทึกการปฏิบัติงานและสมุด ปพ 5 ให้เรียนร้อยเพื่อนำไปให้ผู้อำนวยการเซ็นและประเมิน สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันก็ได้เข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นวิชาเสริมวันนี้ให้นักเรียนทำใบงานและส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จก็มาตรวจใลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 3 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนและไปคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านแล้วไปที่ห้องสำนักงานเพื่อไปคุมกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากวันนี้ทางโรงพยาบาลท่าศาลาได้มาให้สาระความรู้เรื่องฟัน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายพยาบาลได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นตัวแทนของโรงเรียน สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันได้ช่วยพิมพ์และจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา


วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 2  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยจัดและคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกเมื่อถึงเวลาดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ดิฉันฉันประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเช้าทั้งหมดเนื่องจากครูผู้สอนในบางรายวิชาติดธุระต้องพานักเรียนบางส่วนไปคัดตัวเพื่อเป็นนักกีฬาตัวจริงไปแข่งกีฬารับอำเภอ สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ค้างไว้ให้เสร็จ หลังจากนั้นก็ไปพบครูพี่เลี้ยงและช่วยเพื่อนจัดบอร์ดเกี่ยวกับสาธารณสุข