วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555

          วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่รับผิดชอบเขตหน้าอาคาร 3  และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนคาบแรกสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Asean เนื่องจากต้องการเน้นย้ำนักเรียนหลังสอนเสร็จก็มานั่งตกแต่งห้องเรียนและไปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน หลังจากนั้นก็เข้าประชุมกับครูพี่เลี้ยง หัวหน้าและรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อ
ไปตรวจสอบความก้าวหน้าของสมุด ปพ ของแต่ละคน หลังจากประชุมเสร็จดิฉันและเพื่อนได้ไปร่วมศึกษาโบราณสถานตุมปังเนื่องจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการต้องการพาเด็กไปเรียนรู้นอกชั้นเรียนจึงชวนนักศึกษาฝึกสอนที่ไม่มีคาบสอนในช่วงบ่ายไปร่วมกับนักเรียนด้วยหลังจากกลับมาจากโบราณสถานแล้วดิฉันและเพื่อนก็ไปคุมการซ้อมกีฬาและการการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น