วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

วันนี้ก็ครบ 3 สัปดาห์ของการมาฝึกสอนที่โรงเรียนชุมชนใหม่ วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนดิฉันก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมกิจกรรมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และกิจกรรมหน้าเสาธงจากนั้นก็ไปปริ้นงานและถ่ายเอกสารงานที่จะให้นักเรียนทำที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ  เวลา 09.30 น.เป็นเวลาสอนของคาบที่สองดิฉันจึงพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปเรียนที่ห้องเรียนธรรมชาติเพราะวันนี้ห้องหมวดอังกฤษไม่ว่าง วันนี้ดิฉันให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และทบทวนคำศัพท์เพื่อสอบเก็บคะแนนในคาบหน้า หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เข้าไปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและรับประทานอาหารกลางวันหลังจานั้นก็นำงานไปให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น