วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 18  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนวันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกของตอนเช้าวันนี้ดิฉันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับประเทศอาเซียนซึ่งนักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้วจึงทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ทำแบบฝึกได้ถูกต้อง หลังจากสอนคาบแรกเสร็จดิฉันก็ช่วยไปสอนแทนครูสุนทรีในรายวิชาภาษาไทย หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ไปนั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและรับประทานอาหารเที่ยง ในภาคบ่ายดิฉันสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้สอนเรื่อง There is/there are หลังจากนั้นก็ไปช่วยพี่จอซึ่งทำงานฝ่ายการล่าลายเซ็นเพื่อให้เซ็นรับทราบการประชุมด่วนในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งของวันนี้ หลังจากได้ลายเซ็นครบทุกคนแล้วก็ไปทำกรคุมกีฬาที่สนามใหญ่กับครูพี่เลี้ยงช่วงชั้นหลังจากเด็กนักเรียนซ้อมกีฬาเสร็จดิฉันได้เข้าร่มการประชุมกับคณะครูโรงเรียนชุมชนใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น