วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 25  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และห้องสมุด  จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนวันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกของตอนเช้าแต่เนื่องจากคาบแรกของตอนเช้านักเรียนส่วนใหญ่ต้องซ้อมกีฬาจึงไม่มีการเรียนการสอนในคาบแรกดิฉันจึงไปคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนแทน สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 วันนี้ให้นักเรียนทำงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จเพราะนักเรียนที่เป็นนักกีฬาส่วนใหญ่จะไม่นำหนังสือมาเรียนจึงต้องให้ทำกิจกรรมอื่นแทนการสอนเนื้อหา หลังจากสอนเสร็จดิฉันและเพื่อนได้ไปช่วยทำงานให้หัวหน้าครูฝ่ายวิชาการ หลังจากนั้นก็ไปคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น