วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วัน จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 

วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนดิฉันก็ไปเซ็นชื่อและไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน หลังจากนักเรียนเข้าห้องเรียนของตนเองแล้วดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้สอนเรื่องกฎการเปลี่ยนคำนาเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ต่อจากเมื่อวานเมื่อสอนเสร็จก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็มานั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและไปสังเกตการสอนของเพื่อนจนกระทั่งถึงเวลาพักเที่ยง ในช่วงบ่ายดิฉันมานั่งทำสื่อการสอนและใบความรู้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 หลังจากนั้นก็ไปทำกิจกรรมชุมนุมและคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจนกระทั่งนักเรียนเข้าแถวและแยกย้ายกลับบ้าน

          
             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น