วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555

          วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้หลังจากเข้าแถวเสร็จนักเรียนและคณะครูทุกท่านจะไปรวมตัวกันที่โรงอาหาร
เพื่อทำพิธีไหว้ครูดังนั้นวันนี้ในภาคเช้าจะไม่มีการเรียนการสอน ดิฉันจึงไปช่วยคณะครูคุมนักเรียน หลังจากกิจกรรมไหว้ครูเสร็จสิ้นลง ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานโรงเรียนคนใหม่ขึ้น ซึ่งประธานโรงเรียนปีนี้เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากเลือกตั้งเสร็จครูฝ่ายปกครองก็ทำการประกาศผลและประกาศรางวัลสำหรับการจัดพานในพิธีไหว้ครู หลังจากนั้นนักเรียนก็พักรับประทานอาหารกลางวัน          ในภาคบ่ายดิฉันนั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน และจัดทำสื่อการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น