วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 5  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักแลไปดูและนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำและห้องสมุด ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนวันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกของตอนเช้าวันนี้ดิฉันให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบเก็บคะแนนเกี่ยวกับเรื่อง parts of body และ verb to have หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ไปนั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุด      ในภาคบ่ายดิฉันนำงานของนักเรียนมาตรวจและนั่งพูดคุยกับนักเรียนชั้นต่างๆเนื่องจากวันนี้ฝนตกนักเรียนจึงทำการซ้อมกีฬาไม่ได้ทางโรงเรียนจึงปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น