วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 11  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และห้องสมุด  จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนวันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกของตอนเช้าวันนี้ดิฉันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วาดรูปธงอาเซียนและระบายสีตกแต่งให้สวยงามเพื่อนำผลงานของนักเรียนที่ทำได้สวยมาจัดโชว์ติดบอร์ดไว้หน้าชั้นเรียน หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็มาจัดทำตารางเวรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในช่วงบ่ายดิฉันมีสอนในคาบแรก เป็นคาบสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง พหูพจน์ หลังจากสอนเสร็จก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและส่งในคาบเรียนหลังจากสอนชั้นนี้เสร็จดิฉันก็กลับมาตรวจงานที่ห้องพักครูและไปช่วยตกแต่งห้องชั้นป . 5 ซึ่งเป็นห้องที่ดิฉันเป็นครูประจำชั้นหลังจากนั้นก็มาช่วยคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆจนกระทั่งนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น