วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 27  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และห้องสมุด  จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน หลังจากนั้นก็ไปคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา สำหรับภาคบ่ายนั้นทางโรงเรียนได้เรียกนักเรียนมาประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและกำหนดการในวันแข่งกีฬาหลังจากประชุมเสร็จนักเรียนก็ทำการซ้อมเดินพาเหรดหลังจากเดินพาเหรดเสร็จคณะครูก็ได้ปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาเนื่องจากให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน และเพื่อให้นักเรียนที่เดินพาเหรดและต้องแต่งตัวนั้นได้จัดความพร้อมของตนเองในเรื่องของเครื่องแต่งกายด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น