วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 13  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และห้องสมุด  จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน หลังจากนั้นก็ไปสังเกตการณ์สอนของเพื่อนในหลักสูตรเดียวกันหลังจากสังเกตเพื่อนเสร็จดิฉันก็ไปนั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน            ในช่วงบ่ายดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นวิชาเสริมวันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Classroom language เนื่องจากจำเป็นและนักเรียนก็ต้องใช้ในห้องเรียนเกือบทุกวันดังนั้นดิฉันจึงเลือกสอนประโยคที่สำคัญและจำป็นเร่งด่วนสำหรับนักเรียนหลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ได้ไปนั่งพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงประจำชั้นและไปคุมการซ้อมกีฬาของนักเรียนระดับประถมศึกษาและไปคุมการเข้าแถวกลับของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น