วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 20  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และห้องสมุด  จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน และไปคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ในคาบแรกของภาคเช้าไม่มีการเรียนการสอนเพราะนักเรียนจะซ้อมกีฬา หลังจากซ้อมกีฬาเสร็จก็ทำการเรียนการสอนตามปกติ ในภาคบ่ายนักเรียนทุกคนจะมาซ้อมเดินพาเรดและซ้อมกีฬาที่สนามใหญ่ดังนั้นจึงไม่มีการเรียนการสอนในภาคบ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น