วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

           
          วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 .3 และป.6 และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้หลังจากเข้าแถวเสร็จนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและคณะครูที่มีสอนในช่วงเช้าได้ไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่มกับ อบต. ไทยบุรี
ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีที่ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนชุมชนใหม่ก็จะจัดให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทุกครั้ง หลังจากกลับจากการไปปลูกต้นไม้ดิฉันก็มานั่งทำงานจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปนั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น