วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

           
          วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
หลังจากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งดิฉันเป็นครูประจำชั้นหลังจากนั้นก็ไปช่วยสอนแทนครูธวัชชัยในรายวิชาคณิตศาสตร์พอถึงคาบที่สองดิฉันก็สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและตรวจงานนักเรียนในช่วงบ่ายดิฉันและเพื่อนก็ได้ไปคุมการฝึกซ้อมกีฬาและทำการคักเลือกนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันต่อไป


           
         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น