วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันนี้ดิฉันมีสอนคาบแรกซึ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ดิฉันให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดเพื่อสอบเก็บคะแนนในอาทิตย์หน้า หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนร้องเพลงและท่องจำวันและเดือน  หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เข้าไปห้องวิชาการเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นก็ไปช่วยคุมการแปรงฟันของนักเรียนระดับประถมศึกษาและช่วยคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากนั้นก็มาช่วยครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการแยกเอกสารหลักสูตรและเย็บเล่มและไปคุมการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น