วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันมีสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำใบงานให้เสร็จและส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งออกข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และบันทึกการปฏิบัติงานสอน สำหรับภาคบ่ายนั้นนักศึกษาฝึกสอนทุกคนจะไม่มีคาบสอนจึงไปช่วยคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาปีสามหลักสูตรสาธารณสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้นักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น