วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

            วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 3 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนและไปคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านแล้วไปที่ห้องสำนักงานเพื่อไปคุมกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากวันนี้ทางโรงพยาบาลท่าศาลาได้มาให้สาระความรู้เรื่องฟัน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายพยาบาลได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นตัวแทนของโรงเรียน สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันได้ช่วยพิมพ์และจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น