วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 9  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยจัดและคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกเมื่อถึงเวลาดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  หลังจากสอนคาบแรกเสร็จดิฉันก็ช่วยสอนนักเรียนต่อจนถึงคาบสุดท้ายของภาคเช้าเนื่องจากครูผู้สอนในบางรายวิชาติดธุระต้องพานักเรียนบางส่วนไปคัดตัวเพื่อเป็นนักกีฬาตัวจริงไปแข่งกีฬารับอำเภอ สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งในคาบหลังจากนั้นก็ไปตกแต่งและจัดห้องเรียนรวมทั้งคุมการทำความสะอาดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น