วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

         วันพุธ ที่ 4  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

   วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และคุมกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมกายบริหารเนื่องจากวันนี้ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนแต่งชุดพละกันทั้งโรง  ในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันไม่มีสอน จึงจัดการสมุดบันทึกการปฏิบัติงานและสมุด ปพ 5 ให้เรียนร้อยเพื่อนำไปให้ผู้อำนวยการเซ็นและประเมิน สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันก็ได้เข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นวิชาเสริมวันนี้ให้นักเรียนทำใบงานและส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จก็มาตรวจใลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น