วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ  ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันและเพื่อนต่างเอกอีกสองคนไม่มีคาบสอนจึงมาช่วยกันเรียงเอกสารและเย็บเล่มเป็นชุดให้กับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันเข้าไปสอนแทนรายวิชาวิทยาศาสตร์และสอนต่อในรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมที่ดิฉันเป็นคนสอนเองวันนี้ให้นักเรียนประดิษฐ์การ์ดและทำใบงานเมื่อสอนเสร็จดิฉันและเพื่อนต่างเอกได้ขออนุญาตครูเพิ่มศักดิ์ซึ่งทำหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อจะไปดูการแข่งขันกีฬาอำเภอของนักเรียนเนื่องจากวันนี้เป็นวันชิงชนะเลิศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น