วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

         วันพฤหัสบดี ที่ 5  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

   วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสามและรอบบริเวณโรงอาหาร หลังจากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ในคาบแรกของภาคเช้าดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากสอนคาบแรกเสร็จก็อยู่คุมนักเรียนชั้นนี้ต่อเนื่องจากครูหลายท่านที่สอนนักเรียนอาคารนี้ไม่อยู่ติดธุระพานักกีฬาไปคัดตัวที่โรงเรียนบ้านสองแพรก ดิฉันจึงให้นักเรียนไปเอาตะกร้าหนังสือที่ห้องสมุดแล้วหีนักเรียนอ่านหนังและบันทึกการอ่านเนื่องจากก่อนหน้านี้นักเรียนส่วนใหญ่ต้องซ้อมกีฬาจึงไม่ได้อ่านและไม่ได้ทำการบันทึกการอ่าน สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันนั่งทำแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนทำในคาบเรียนต่อไปและบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น