วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ดิฉันเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเนื่องจาก สมศ จะมาตรวจโรงเรียนและทำการประเมินรอบที่สามเป็นวันที่สอง เมื่อไปถึงก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยคุมการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนในภาคเช้าดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อถึงเวลาดิฉันก็ทำการสอนซึ่งวันนี้อาจจะไม่สอนอะไรมากเนื่องจากเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ต้องซ้อมกีฬาและประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าจึงเหลือนักเรียนไม่กี่คน หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ไปนั่งตรวจงานนักเรียนสำหรับภาคบ่ายนั้นได้เข้าไปช่วยสอนแทนรายวิชาภาษาไทยเนื่องครูประจำวิชาต้องพานักเรียนไปซ้อมกีฬาตามเครือข่ายในช่วงเย็นเมื่อโรงเรียนเลิกแล้วคณะครู กรรมการ สมศ และนักศึกษาฝึกสอนทุกคนก็ได้ไปกินเลี้ยงร่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น