วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 12  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ดิฉันเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเนื่องจาก สมศ จะมาตรวจโรงเรียนและทำการประเมินรอบที่สามเป็นวันที่สอง เมื่อไปถึงก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยคุมการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน ในช่วงเช้าดิฉันมีสอนในคาบแรกวันนี้ทบทวนเรื่องที่สอนในคาบที่แล้วและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากนั้นก็ช่วยสอนต่อในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยเนื่องจากครูประจำวิชาไม่อยู่ติดธุระพานักกีฬาไปซ้อมกีฬาที่โรงเรียนบ้านสองแพรก ในภาคบ่ายนั้นดิฉันก็ไปช่วยคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ไม่อยู่เช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น