วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 10  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยจัดและคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกเมื่อถึงเวลาดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  หลังจากสอนคาบแรกเสร็จดิฉันก็ไปตกแต่งและจัดห้องเรียนรวมทั้งคุมการทำความสะอาดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับภาคบ่ายนั้นได้ไปช่วยครูพี่เลี้ยงตกแต่งห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และจัดบอร์ดหน้าห้องวิชาการจนกระทั่งถึงสี่โมงเย็นกว่าจากนั้นก็ไปช่วยครูจีราภรณ์จัดห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น