วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 2  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยจัดและคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกเมื่อถึงเวลาดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ดิฉันฉันประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเช้าทั้งหมดเนื่องจากครูผู้สอนในบางรายวิชาติดธุระต้องพานักเรียนบางส่วนไปคัดตัวเพื่อเป็นนักกีฬาตัวจริงไปแข่งกีฬารับอำเภอ สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ค้างไว้ให้เสร็จ หลังจากนั้นก็ไปพบครูพี่เลี้ยงและช่วยเพื่อนจัดบอร์ดเกี่ยวกับสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น