วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อถึงชั่วโมงแรกของภาคเช้าดิฉันก็ไปช่วยดุแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากครูหลายท่านไม่อยู่พาเด็กนักเรียนไปแข่งกีฬาอำเภอวันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนเนื่องจากโรงเรียนทำการหยุดให้กับนักเรียนระดับมัธยมเพราส่วนใหญ่ต้องไปแข่งขันกีฬา ในภาคบ่ายก็เช่นเดียวกันต้องคุมนักเรียนที่อยู่อาคาร 3 ร่วมกับเพื่อนต่างเอก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น