วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 11  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ดิฉันเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเนื่องจาก สมศ จะมาตรวจโรงเรียนและทำการประเมินรอบที่สาม เมื่อไปถึงก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยคุมการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน ในช่วงเช้าดิฉันไม่มีคาบสอนจึงไปช่วยดูแลน้องอนุบาลเนื่องจากครูทุกท่านต้องเข้าประชุมกับคณะกรรมการที่มาตรวจโรงเรียนสำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันได้สอนแทนครูไพจิตในรายวิชาวิทยาศาสตร์และสอนต่อวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งตรวจใบงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียนรวมทั้งประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจำนวน 50 คนไปทำการเดินพาเหรดกีฬาอำเภอในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น