วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 6  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

   วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสามและรอบบริเวณโรงอาหาร หลังจากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน   เมื่อถึงคาบที่สองดิฉันก็สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันนี้ให้นักเรียนทำ mind map เรื่อง nationalities โดยให้นักเรียนทำส่งในห้องหลังจากสอนเสร็จก็ไปช่วยเพื่อนคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับภาคบ่ายนั้นได้นั่งตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อทำการจักบอร์ดต่อไปและบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น