วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี  ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันมีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ให้นักเรียนทำงานที่ทำค้างไว้เมื่อวานให้เสร็จ หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งออกข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น