วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน นางสาวนูรีลา มูดอ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป.นศ. 4
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รวมสอน  8 ชม./สัปดาห์

วัน/เวลา
1
8.30-9.30
2
9.30-10.30
3
10.30-11-30
11.30-12-30
4
12.30-13.30
5
13.30-14.30
6
14.30-15.30
จันทร์
ภาษาอังกฤษ
.5
-
-
พัก
ภาษาอังกฤษ
.1
-
-
อังคาร
ภาษาอังกฤษ
.1
-
-
พัก
-
ชุมนุมภาษาพาสนุก
-
พุธ
โฮมรูม
-
-
กลาง
-
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม ป.5
-
พฤหัสบดี
ภาษาอังกฤษ
.5
-
-
วัน
-
-
ลกเสือ-เพื่อสังคม
ศุกร์
-
ภาษาอังกฤษ
.1
-
พัก
-
-
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น