วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันอังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่สองของการฝึกสอนดิฉันมาถึงโรงเรียนเวลา 07.30 น. เมื่อมาถึงก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการจากนั้นไปเก็บสัมภาระแล้วมาคุมการทำกิจกรรมกลุ่มสีของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้ฉันมีสอนคาบแรกเป็นวิชาภาษาอังกฤษหลักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คาบนี้เป็นคาบแรกของการสอนแต่มีปัญหาคือห้องหลักสูตรภาษาอังกฤษไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากกุญแจห้องหลักสูตรอยู่ที่ครูประจำหลักสูตรแต่ท่านไม่อยู่ไปทำธุระ และกุญแจสำรองก็ไม่มีดังนั้นดิฉันจึงแก้ปัญหาโดยการพาเด็กนักเรียนไปเรียนที่ห้องเรียนธรรมชาติ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนที่ร่มรื่นมากและเด็กนักเรียนก็จะชอบเรียนนอกห้องเรียนมากกว่าการเรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม อีกอย่างการเรียนนอกห้องเรียนเราสามารถนำสิ่งที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้และช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้น
วันนี้เป็นการสอนคาบแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การเรียนการสอนคาบนี้ดิฉันให้เด็กๆแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ และเล่นเกมหลังจากที่เล่นเกมกันพอสมควรแล้วก็ให้เด็กๆ ช่วยกันทบทวนคำศัพท์และพื้นฐานความรู้เดิมที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น