วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันพุธ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักแลไปดูและนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคาร 4 และบริเวณโรงอาหารจากนั้นก็ไดไปพบปะพูดคุยกับครูพี่เลี่ยงช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อใกล้ถึงเวลาเข้าแถวดิฉันก็ได้ไปคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนจากนั้นก็ได้ไปคุมห้องอนุบาล 2 กับเพื่อนเนื่องจากครูอนุบาลไม่อยู่ไปทำธุระแต่พอถึงคาบที่สองเพื่อนจะต้องไปสอนดิฉันจึงต้องคุมและสอนน้องอนุบาลคนเดียว ดิฉันให้น้องท่องจำและเขียนหนังสือจากนั้นก็เล่านิทานให้นักเรียนฟังซึ่งพวกเขาจะชอบและให้เล่านิทานหลายๆเรื่อง เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงดิฉันก็ให้น้องๆไปล้างมือและหยิบแก้วน้ำของตนเองและเข้าแถวเพื่อไปกินข้าวที่โรงอาหาร ดิฉันก็กลับไปยังห้องพักและรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับเพื่อนอีก4 คน หลังจากนั้นก็ไปนั่งอ่านหนังสือกับเพื่อนที่ห้องสมุด เพราะในห้องพักอากาศจะร้อนมากจึงได้ไปคลายร้อนและอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอนในช่วงโมงที่ 5 ก่อนถึงเวลาดิฉันได้ไปนั่งรอและเตรียมตัวสอน หลังจากที่นักเรียนมาถึงที่ห้องกันครบทุกคนแล้ว ดิฉันก็เริ่มให้นักเรียนเล่นเกม Bingo หลังจากเล่นเกมเสร็จดิฉันก็เริ่มสอนคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์โดยการออกเสียงให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งรอบจากนั้นก็ให้นักเรียนออกเสียงตาม ต่อมาก็สอนโครงสร้างประโยคและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และสั่งการบ้านก่อนหมดคาบดิฉันให้รวบรวมสมุดส่งการบ้านที่สั่งไว้เมื่อวันจันทร์ หลังจากหมดคาบแล้วดิฉันก็ไปนั่งตรวจการบ้านของนักเรียนที่หน้าระเบียงและได้พูดคุยกับครูพี่เลี้ยงช่วงชั้น จากนั้นดิฉันก็กลับไปยังห้องพักและไปดูแลการเข้าแถวกลับของนักเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น