วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
              วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงที่โรงเรียนดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานแล้วนำสัมภาระไปเก็บที่ห้องพักจากนั้นก็ไดไปดูแลหน้าที่รับผิดชอบการทำความสะอาดของนักเรียนในแต่ละเขตและคุมการเข้าแถวของนักเรียน
ดิฉันมีสอนในช่วงโมงแรกของตอนเช้า สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ดิฉันให้นักเรียนทำงานที่ค้างอยู่เมื่อวานให้เสร็จเมื่อนักเรียนทำงานและส่งงานชิ้นนั้นแล้วดิฉันก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและส่งในคาบซึ่งนักเรียนก็ทำได้เสร็จและส่งได้ทันเวลาพอดี หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ไปที่ห้องพักเพื่อทำการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและได้ไปช่วยเพื่อนๆจัดบอร์ดตารางสอนรวมของคณะครูที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนจนกระทั่งถึงเวลาพักกลางวันดิฉันและเพื่อนๆก็นั่งทานข้าวที่ห้องพักและไปพบปะนั่งพูดคุยกับนักเรียนชั้นต่างๆเมื่อถึงเวลาสอนคาบแรกดิฉันกับเพื่อนไม่มีคาบสอนจึงชวนกันไปั่งอ่านหนังสทอที่ห้องสมุดและเมื่อถึงชั่วโมงสุดท้ายเป็นชั่งโมงของกิจกรรมชุมนุมดิฉันจึงเดินกลับมายังอาคาร 3 เพื่อจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจากนั้นเมื่อโรงเรียนเลิกก็ได้ไปคุมการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียนทุกระดับชั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น