วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 24  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันนี้ดฺฉันมีสอนคาบแรกซึ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ดิฉันให้นักเรียนเล่นเกม Simon say หลังจากนั้นก็ทำการทบทวนคำศัพท์ที่เรียนเมื่อวาน โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์หลังจากนั้นก็ทำการสุ่มนักเรียนให้นับ 1-5 นักเรียนที่นับเลข 5 ให้ยืนขึ้นนออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์โดยให้เพื่อนอ่านตาม จากนั้นก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือและออกมาเฉลยเป็นคู่ๆ
หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เข้าไปห้องวิชาการเพื่อเขียนรายชื่อนักเรียนลงในสมุดปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นก็ไปช่วยคุมการแปรงฟันของนักเรียนระดับประถมศึกษาและช่วยสอนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มาเรียนพิเศษเนื่องจากเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทางโรงเรียนจะให้มาเรียนพิเศษเป็นรายคนหรือรายกลุ่มแล้วแต่จำนวนนักเรียนของแต่ละห้องว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กี่คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น