วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555

วันนี้ก็ครบ 2 สัปดาห์ของการมาฝึกสอนที่โรงเรียนชุมชนใหม่ วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนดิฉันก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงจากนั้นก็มาช่วยครูเพิ่มศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการจัดเอกสารและเย็บเล่มเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ของปีก่อนๆ เวลา 09.30 น.เป็นเวลาสอนของคาบที่สองดิฉันจึงพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปเรียนที่ห้องเรียนธรรมชาติเพราะวันนี้ห้องหมวดอังกฤษไม่ว่าง วันนี้ดิฉันเริ่มสอนโดยการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มจากนั้นก็ให้เล่นเกม Bingo ซึ่งคำศัพท์ที่ให้นักเรียนเล่นจะเป็นหมวดของร่างกายหลังจากที่นักเรียนเล่นเกมแล้วดิฉันก็เริ่มสอนคำศัพท์โดยให้นักเรียนบอกคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายคนละหนึ่งคำหลังจากนั้นดิฉันก็ออกเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามจากนั้นก็ให้นักเรียนสะกดและออกเสียงคำศัพท์ด้วยตนเองเมื่อนักเรียนออกเสียงได้แล้วดิฉันจึงเริ่มสอนความหมายและสั่งการบ้านให้นักเรียนกลับไปท่องคำศัพท์คนละ 10 เพื่อมาสอบอ่านออกเสียงคำศัพท์ในคาบหน้า หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แทนเพื่อนเนื่องจากเพื่อนกลับไปทำธุระ หลังจากสอนเสร็จก็ไปรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเตรียมตัวประชุมต่อเนื่องจากวันนี้โรงเรียนเลิกครึ่งวันเพราะคณะครูจะต้องทำการประชุมประจำเดือน จากนั้นก็ไปคุมการเดินทางกลับบ้านของนักเรียนวันนี้เพราะผู้ปกครองเด็กบางคนยังไม่มารับนักเรียนดังนั้นดิฉันและเพื่อนๆจึงต้องคอยให้นักเรียนกลับบ้านให้หมดก่อน หลังจากเด็กกลับกันหมดแล้วดิฉันก็เข้าประชุมประจำเดือนกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนชุมชนใหม่ทุกคนซึ่งวาระการประชุมก็มีหลายเรื่องด้วยกันและบางหัวข้อนักศึกษาฝึกสอนก็มีส่วนร่วมในการทำงานและการปฏิบัติกิจกรรมเช่นกัน วันนี้ทางโรงเรียนทำการประชุมจนถึงเวลา 16.00 น. วาระการประชุมก็เสร็จสิ้นลงต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับที่พัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น