วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงที่โรงเรียนดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานแล้วนำสัมภาระไปเก็บที่ห้องพักจากนั้นก็ไดไปดูแลหน้าที่รับผิดชอบการทำความสะอาดของนักเรียนในแต่ละเขตและคุมการเข้าแถวของนักเรียน
ดิฉันมีสอนในช่วงโมงแรกของตอนเช้า สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการเรียนการสอนก็ให้นักเรียนเล่นเกม Back on to the board และเกม Simon say หลังจากนั้นก็เริ่มสอน วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Verb to be สอนโรงสร้างประโยคทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เขียนประโยคบอกเล่าบนกระดานแล้วให้นักเรียนช่วยกันเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธ และคำถามซึ่งนักเรียนบางคนก็ไม่เข้าใจและทำไม่ได้ดิฉันจึงเรียกมาอธิบายและให้ฝึกเป็นการส่วนตัว หลังจากสอนจนนักเรียนเข้าใจแล้วดิฉันก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด
หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ได้ไปช่วยเพื่อนดูแลน้องอนุบาล 2 และกลับมารับประทานอาหารเที่ยงกับเพื่อนๆที่ห้องพักครู ในช่วงบ่ายดิฉันก็มานั่งเขียนบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของวันนี้ และเวลา 13.30 น. ดิฉันก็ไปทำกิจกรรมชุมนุม วันนี้เป็นคาบชุมนุมคาบแรกที่เจอนักเรียนจึงได้ทำการเช็คชื่อและเล่นเกมซึ่งเด็กๆจะชอบเพราะได้เรียนรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น