วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ก็เข้าสู่วันที่สี่ของการฝึกสอนที่โรงเรียนชุมชนใหม่ ซึ่งดิฉันคิดว่าการฝึกประสบการการสอนในครั้งนี้เป็นงานที่ท้าทายและน่าสนใจ ทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในอาชีพครูได้อย่างถ่องแท้ขึ้น
เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันนี้ดฺฉันมีสอนคาบแรกซึ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ก็เป็นคาบที่สองที่เจอกับนักเรียนหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกันไปแล้วในคาบเรียนของเมื่อวาน ดังนั้นวันนี้จึงเริ่มสอนนักเรียนโดยเริ่มแรกให้นักเรียนท่องเดือนก่อนเนื่องจากมีนักเรียนหลายคนที่ไม่สามารถท่องและอ่านออกเสียงผิดอยู่จึงต้องให้ท่องเดือนก่อนและหลังเรียนเพื่อให้เด็กอ่านและท่องจำได้คล่องขึ้น หลังจากนั้นก็เริ่มสอนคำศัพท์ในบทเรียนแรก สอนให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์หลังจากนั้นก็ทำการสุ่มให้นักเรียนออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เป็นแถว และเป็นรายบุคคล จากนั้นก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือและช่วยกันเฉลย หลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จก็ให้นักเรียนเล่นเกมทายคำศัพท์จากคำบอกใบ้
เมื่อเล่นเกมเสร็จก็มาทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนในคาบเรียนนี้ และสั่งการบ้านให้นักเรียนทำส่งในคาบต่อไป

หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เข้าไปห้องวิชาการเพื่อเขียนประวัติโรงเรียนที่ไปฝึกสอนและพักเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นก็ไปช่วยครูพี่เลี้ยงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน จนกระทั่งถึงเวลาโรงเรียนเลิก แต่ดิฉันก็ยังช่วยกรอกข้อมูลให้พี่เขาไม่เสร็จดังนั้นจึงต้องพาข้อมูลไปกรอกที่หอต่อให้เสร็จเพราะจะต้องส่งฝ่ายวิชาการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น