วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มการสอนในสัปดาห์ที่สอง วันนี้เมื่อมาถึงที่โรงเรียนดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานผูอำนวยการและไปห้องวิชาการซึ่งเป็นห้องพักหลังจากนั้นก็ไปคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสนในคาบแรกเป็นคาบเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ก่อนเรียนดิฉันให้นักเรียนทำความสะอาดห้องก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มให้นักเรียนท่องวันและเดือนเพื่อเน้นย้ำนักเรียนที่ยังอ่านไม่ถูก จากนั้นก็ทบทวนเนื้อหาที่ได้สอนไปในสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นก็เริ่มสอนเรื่อง การใช้ do, does และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด แล้วทำการสุ่มให้นักเรียนเฉลยคำตอบและสั่งการบ้าน
หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เอางานของนักเรียนมาตรวจที่ห้องพักครูและไปช่วยดูแลน้องอนุบาล 2 เนื่องจากครูประจำชั้นลากิจ หลังจากที่น้องอนุบาลไปพักกลางวันดิฉันก็กลับไปที่ห้องพัก และพักรับประทานอาหารกลางวัน
เมื่อถึงคาบสอนคาบแรกของช่วงบ่ายดิฉันก็เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ก่อนสอนก็ได้ทำการทบทวนเนื้อหาที่เรียนในสัปดาห์ที่แล้วและให้นักเรียนช่วยกันเฉลยแบบฝึกที่ทำในคาบที่แล้ว หลังจากเฉลยเสร็จก็เริ่มสอนบทสนทนา แล้วให้นักเรียนจับคู่กันออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียน และต่อด้วยการสอนเรื่อง subject pronoun, object pronoun แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจนกระทั่งหมดเวลาลาดิฉันจึงให้นักเรียนนำสมุดแบบฝึกหัดรวบรวมไปส่งที่ห้องพักครู
เวลา 13.35 น. ดิฉันก็เข้าไปนั่งตรวจการบ้านเด็กและร่างแผนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงเวลา 16.00 ดิฉันและเพื่อนก็เดินทางกลับยังหอพักของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น