วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 30  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักแลไปดูและนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคาร 3 และบริเวณห้องเรียนธรรมชาติซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนวันนี้ดิฉันไม่มีสอนในคาบเช้าแต่ก็ได้มานั่งช่วยหัวหน้าครูฝ่ายวิชาการจัดและเข้าสันหลักสูตรสถานศึกษาเนื่องจากเอกสารมีจำนวนหลายเล่มจึงทำไม่เสร็จภายในวันเดียวต้องทำเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

 วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอนในช่วงโมงที่ 5 ก่อนถึงเวลาดิฉันได้ไปนั่งรอและเตรียมตัวสอน หลังจากที่นักเรียนมาถึงที่ห้องกันครบทุกคนแล้ว ดิฉันก็เริ่ม

สอนเพลงโดยการร้องให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งเที่ยวแล้วให้นักเรียนร้องเองจากนั้นก็นำคำศัพท์จากเพลงซึ่งจะเป็นคำศัพท์ที่เป็นคำกริยามาเขียนแล้วสอนให้นักเรียนออกเสียงจากนั้นก็สอนให้ความหมายวิธีการนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และจดจำมากยิ่งขึ้น หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ไปนั่งที่ศาลากับเพื่อนและไปคุมการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น