วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555

วันนี้ก็ครบ 1 สัปดาห์แรกของการมาฝึกสอนที่โรงเรียนชุมชนใหม่ซึ่งผ่านมา 1 อาทิตย์ดิฉันมีความรู้สึกเหนื่อยแต่ในความเหนื่อยดังกล่าวช่วยให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในอาชีพความเป็นครู ที่สำคัญคือได้ประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์จริงและทำให้เรารู้จักการเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ เพราะเด็กในแต่ละโรงเรียนแต่ละช่วงชั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งการฝึกสอนครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เตรียมตัวและเรียนรู้ก่อนไปประกอบอาชีพครูจริงๆ
วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนดิฉันก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงจากนั้นก็มาเตรียมตัวสอน เวลา 09.30 น. เป็นเวลาสอนของคาบที่สองดิฉันจึงพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปเรียนที่ห้องหมวดสังคมเพราะห้องจะว่างอยู่ วันนี้ดิฉันเริ่มสอนโดยการทบทวนรูปประโยคที่ใช้ในการสื่อสารในห้องเรียนและเริ่มสอนบทเรียนของวันนี้ดิฉันสอนเรื่อง ความชอบและไม่ชอบ โดยเริ่มจากการสอนคำศัพท์ที่เป็นหมวดของวิชา (Subject) ให้นักเรียนฝึกออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ต่อมาก็เริ่มสอนโครงสร้างประโยค แล้วให้นักเรียนจับคู่กันถาม-ตอบจากนั้นก็สอนเพิ่มเติมในส่วนของเรื่อง a, an เป็นการทบทวนไปด้วยซึ่งในการสอนเรื่อง a, an ดิฉันใช้วิธีการสุ่มให้นักเรียนออกมาทำแบบฝึกหัดบนกระดานหน้าชั้นเรียนเพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนคนไหนอ่อนบ้างจะได้ทำการปรับและแก้ไขได้ทันท่วงทีหลังจากสอนเสร็จก็สั่งให้นักเรียนทำการบ้านส่งในคาบหน้า และทบทวนบทเรียน หลังจากทบทวนเสร็จก็ให้นักเรียนเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และจดจำคำศัพท์ให้มากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น