วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มการสอนในสัปดาห์ที่สาม วันนี้เมื่อมาถึงที่โรงเรียนดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานผูอำนวยการและไปห้องวิชาการหลังจากนั้นก็ไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้รประถมศึกษาปีที่ 4 และคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกเป็นคาบเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ก่อนเรียนดิฉันให้นักเรียนท่องวันและเดือนเพื่อเน้นย้ำนักเรียนที่ยังอ่านไม่ถูก จากนั้นก็ทบทวนเนื้อหาที่ได้สอนไปในสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นก็เริ่มสอนเรื่อง สัญชาติ (Nationality) โดยการเริ่มเขียนคำศัพท์บนกระดานแล้วนักเรียนดูภาพแล้วทายว่าเป็นประเทศไหนและสัญชาติใด จากนั้นก็สุ่มให้นักเรียนออกมาโยงเส้นจับคู่ประเทศกับสัญชาติในกระดานให้ถูกต้องและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใส่ลงในสมุดและส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เอางานของนักเรียนมาตรวจที่ห้องพักครูเพื่อบันทึกกิจวัตรการปฏิบัติงานประจำวันจนกระทั่งถึงเวลาพักกลางวัน
          เมื่อถึงคาบสอนคาบแรกของช่วงบ่ายดิฉันก็เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ดิฉันพานักเรียนไปเรียนที่ห้องสักงานผู้อำนวยการเนื่องจากท่านอนุญาติให้เรียนห้องนี้ได้เพราะห้องหลักสูตรไม่ว่างก่อนสอนก็ได้ทำการทบทวนเนื้อหาที่เรียนในสัปดาห์ที่แล้วและแจกกระดาศให้นักเรียนคนละหนึ่งใบ วันนี้ดิฉันจะสอนให้นักเรียนประดิษฐ์สมุดเล่มเล็กเพื่อทำเป็นสมุดจดคำศัพท์แต่เนื่องจากวันนี้เป็นการทดลองทำครั้งแรกดิฉันจึงให้นักเรียนเขียนประวัติก่อนเพื่อเป็นการเกริ่นนำแล้วครั้งต่อๆไปก็ให้นักเรียนจดคำศัพท์   หลังจากสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสร็จดิฉันก็เข้าไปนั่งที่ห้องธุรการมานั่งเขียนรายชื่อนักเรียนและทำการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันจากนั้นก็พบปะครูพี่เลี้ยงเพื่อนัดเวลาส่งแผนการสอนและแนะแนวการสอนจากนั้นก็ได้ไปคุมการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียนวันนี้ฝนตกจึงทำให้นักเรียนบางคนต้องเดินทางกลับบ้านช้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น