วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วัน จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เป็นวันแรกของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 เมื่อมาถึงโรงเรียนชุมชนใหม่ ดิฉันและเพื่อนๆ ได้เข้ไปรายงานตัว กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และพบครูพี่เลี้ยง อาจจะไม่เป็นทางการมาก เพราะก่อนหน้านี้ดิฉันและเพื่อนๆได้เข้ามารายงานตัวและร่วมประชุมกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อทำความรู้จักกันแล้ว วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนของนักเรียน ทางโรงเรียนจะมีการแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าเล่าเรียนให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล ดังนั้นวันนี้ดิฉันจึงมีหน้าที่ช่วยครูพี่เลี้ยงประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับนักเรียน ก่อนที่นักเรียนและคณะครูจะไปรวมตัวกันที่โรงอาหารของโรงเรียน นักเรียนก็จะต้องทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อน ซึ่งการมาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ในวันแรกนั้น นักศึกษาฝึกสอนจะต้องทำการแนะนำตัว และบอกหน้าที่รับผิดชอบของตนเองให้คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนได้รับทราบ หลังจากนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนและครูประจำชั้นก็จะช่วยกันขนย้ายหนังสือที่นักศึกษาฝึกสอนได้จัดไว้เป็นชุดตามช่วงชั้นแล้วไปไว้ที่โรงอาหารเพื่อแจกให้นักเรียนต่อไป
หลังจากที่นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนกันครบทุกคนแล้วนักเรียนต่างก็แยกย้ายเข้าชั้นเรียนของตนเองเพื่อไปฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับตารางเรียนและเรื่องอื่นๆ รวมทั้งให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนตามชั้นเรียนของนักเรียน วันนี้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนเพียงครึ่งวันเนื่องจากเป็นวันแรกของการเตรียมตัวเรียนในวันถัดไป หลังจากที่ไปพบเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เสร็จ และปล่อยเด็กกลับบ้านดิฉันก็ได้ไปพบหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ท่านเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร
และอธิบายถึงภาระงานและหน้าที่งานสอน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญสำหรับนักศึกษาฝึกสอนทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น